Συμφωνία με την οποία κατοχυρώνονται ως ΠΟΠ οι Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Σήμερα, Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η καταχώριση στο μητρώο των προϊόντων ΠΟΠ, των Πράσινων Ελιών Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των ενισταμένων, δυνάμει της οποίας οι προδιαγραφές και η σύνοψη τροποποιήθηκαν με την προσθήκη του γαλακτικού και του κιτρικού οξέος στον κατάλογο των επιτρεπόμενων συντηρητικών και με τον περιορισμό σε 8,5 % της περιεκτικότητας του διαλύματος άλμης σε χλωριούχο νάτριο στο στάδιο της ζύμωσης.

Η Ελλάδα και οι ενιστάμενοι συμφώνησαν επίσης ότι η καταχώριση της ονομασίας «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) δεν θα πρέπει να αποτρέπει την εμπορική διάθεση προϊόντος, στην επισήμανση του οποίου περιλαμβάνεται ο όρος «ποικιλίας Χαλκιδικής», εφόσον το εν λόγω προϊόν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ποικιλία ή προέρχεται από αυτήν, δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές και η χρήση της ονομασίας της ποικιλίας δεν θίγει τον θεμιτό ανταγωνισμό και δεν συνιστά εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Δυνάμει της συμφωνίας οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πληρούνται εάν η ένδειξη «ποικιλία Χαλκιδικής» εμφανίζεται στην ετικέτα με χαρακτήρες μικρότερου μεγέθους σε σχέση με αυτούς της ονομασίας του προϊόντος, σε λογική απόσταση από την ονομασία πώλησης του προϊόντος και υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από την ένδειξη του τόπου προέλευσης, όταν αυτός δεν είναι η Χαλκιδική.

Δείτε εδώ τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε.Ε.

Τερτυλλιανός Μήτσης

ΠΗΓΗ: agrotypos.gr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.