Αγρότη γίνε επιχειρηματίας!!

Αγρότη,

 σε θεωρούν και σε αντιμετωπίζουν ως επιχειρηματία. Μήπως ήρθε η ώρα να το πιστέψεις και να φερθείς ως επιχειρηματίας;

Κάθε επιχειρηματίας για να διαμορφώσει την τιμή του προϊόντος που διαθέτει προς πώληση υπολογίζει το κόστος παραγωγής του, προσθέτει μέρος των αποσβέσεων των κεφαλαίων που επένδυσε, συνυπολογίζει εφορία και το ανάλογο κέρδος, κοστολογεί το παραγόμενο προϊόν και το διαθέτει στην αγορά. Στη συνέχεια κάθε ενδιαφερόμενος πληρώνει μετρητά και το αγοράζει. Με τις ελιές, όμως, τι γίνεται;

Ας δούμε το κόστος παραγωγής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής στον παρακάτω πίνακα. Ο υπολογισμός έχει γίνει για ένα στρέμμα με 25 ελαιόδεντρα και με παραγωγή 1.000 κιλά. Έχουν υπολογιστεί οι εργασίες και οι χειρισμοί που θα μας δώσουν την ανάλογη παραγωγή και ένα ποιοτικό προϊόν.

Εργασία Ποσό
Κλάδεμα 50€
Μάζεμα 110€
Λίπανση (χειμώνα) 100€
Φυτοπροστασία (κυκλοκόνιο) 62€
Φυτοπροστασία (ακάρι) 16
Φυτοπροστασία (δάκος) 12€
Ράντισμα (πυρινοτρίτης) 6€
Διαφυλλικά 16€
Καταπολέμηση  χόρτων 9
Λίπανση (καλοκαιρινή) 15€
Πετρέλαιο 19€
Ρεύμα ποτισμάτων 70€
Λαίμαργα 10€
Διάφορα 15€
Σύνολο 510*

Έχουμε έξοδα 510 € το στρέμμα, δηλαδή 0,51€ το κιλό!!! Είναι το κόστος παραγωγής χωρίς τις αποσβέσεις των υποδομών που διαθέτεις!!! Η τιμή αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη με την παραγωγή που θα έχεις. Δηλαδή μικρότερη παραγωγή υψηλότερο κόστος, μεγαλύτερη παραγωγή μικρότερο το κόστος. 

Και εσύ Αγρότη, τι κάνεις; Πουλάς την παραγωγή σου σε τιμή κατώτερη του κόστους. Τι περιμένεις και δεν αντιδράς; Γιατί δεν ενεργείς ως Επιχειρηματίας να μην δώσεις κιλό κάτω του κόστους. Παράδωσε μόνο τις ελιές που είναι πάνω του κόστους. Είσαι που είσαι χαμένος, οδήγησε και μέρος της παραγωγής σου στο ελαιοτριβείο για αγουρέλαιο. Με αυτό τον τρόπο δεν θα πλουτίζεις αυτούς που σε θεωρούν απλά αγρότη!!! Να είσαι σίγουρος πως την επόμενη χρονιά, αν μειωθούν τα κέρδη του εμπόρου, θα σε θεωρήσει συνεργάτη και επιχειρηματία και θα δώσει τέτοια τιμή που και εσύ θα νιώσεις επιχειρηματίας, γιατί το προϊόν σου σού άφησε κάποιο κέρδος για τον κόπο σου, την οικογένειά σου και τα παιδιά σου.

Παράγεις ένα προϊόν που δεν υπάρχει πουθενά αλλού με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά! Μην το χαρίζεις στους επιχειρηματίες. Μην επιτρέψεις να οδηγείται σε μαρασμό ο πρωτογενής τομέας με κίνδυνο τη συρρίκνωση της παραγωγής και τη μείωση του αριθμού των ελαιοπαραγωγών.

* Οι τιμές του παραπάνω πίνακα μπορούν να αναλυθούν πλήρως και με ακρίβεια αλλά δεν είναι του παρόντος άρθρου, επίσης μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα τις εφαρμογές και τους στόχους του κάθε παραγωγού.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.