Προφίλ

Σκοπός της διαδικτυακής πύλης  «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (http://chalkidiki-olives.com)  είναι η προώθηση του σήματος «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) και των επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα ελιάς.
Η διαδικτυακή πύλη «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (http://chalkidiki-olives.com) αποτελεί ένα ουσιαστικό “στήριγμα” του Χαλκιδικιώτη  παραγωγού και κάθε εμπλεκόμενου με την Ελιά .
Οι στόχοι της:
•    H προβολή προϊόντων ελιάς, με τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει.
•    H ενθάρρυνση των Χαλκιδιωτών στην παραγωγή ενός προϊόντος που είναι ποιοτικό, υγιεινό, αειφορικό, παραδοσιακό και ντόπιο.
•    H αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής (Ελιάς).
•    H αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας των προϊόντων ελιάς και η πιστοποίησή τους.
•    H προώθηση των τοπικών ποικιλιών «Χονδρολιά Χαλκιδικής» και «Χαλκιδικής» του είδους Olea Europea.
•    H ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και του επιχειρηματία του τομέα αυτού καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
•    Η διασύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα της Χαλκιδικής.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Ελιάς:
Η προβολή που κάνει η διαδικτυακή πύλη «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (http://chalkidiki-olives.com) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης για την επιχείρησή σας. Αυτή  είναι κατευθυνόμενη και στοχεύει στην εσωτερική αγορά, στην καθιέρωση των προϊόντων ελιάς σε αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού και στην αύξηση των εξαγωγών.
Οφέλη από τη συμμετοχή της  επιχείρησής σας στην πύλη «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (http://chalkidiki-olives.com ).
•    Προβολή της επιχείρησής και των προϊόντων 365 ημέρες το χρόνο 24 ώρες την ημέρα.
•    Επέκταση του πελατολογίου σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα.
•    Προώθηση προϊόντων άμεσα και με αποτελεσματικό τρόπο.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες οι διαδικτυακές πύλες τοπικών προϊόντων  αποτελούν τον ταχύτερο τρόπο μετάδοσης νέων τεχνολογιών και προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την προβολή σας στη σελίδα μας.